Mission

 

AI-rådets mission är att skapa en svensk modell för artificiell intelligens (AI). AI enligt Sverige är en hållbar modell som kombinerar ekonomisk vinning och långsiktig tillväxt som kommer samhället till gagn. 

 
jonas-jacobsson-471442-unsplash.jpg
 

Mål

 

1.
Definiera en svensk AI-modell - i form av en handfast och begriplig svensk strategi

2.
Bidra till den nationella debatten inom området och uppmuntra till en snabbare tillämpning av AI, för både företag och andra svenska organisationer.

3.
Producera koncisa och sakliga rapporter med fokus på praktiska lösningar kring de möjligheter och utmaningar som tillämpning av AI medför för industri och samhälle. Fokus bör också ligga kring etik och regleringar.

 
oscar-nord-696046-unsplash.jpg
 

Bakgrund

 

Sverige är just nu mitt uppe i ett kapprustning gentemot resten av världen vad gäller AI. I den nyligen publicerade AI rapporten av Vinnova, samt den kartläggning som sker i samband med den stora AI-satsningen från WASP, lyfts många av de hinder fram som i dag står i vägen när det kommer till att göra Sverige framstående och ledande inom AI. Det är tydligt att Sverige och Europa ligger långt efter andra regioner.

I dagsläget används AI redan för att lösa några av världens största och mest omfattande utmaningar, och implementeras redan av flertalet företag runtom i världen. För att Sverige ska kunna bibehålla en konkurrenskraftig position på världsmarknaden i framtiden så behöver vi agera fokuserat och tillsammans.

I den svenska modellen har Sverige hittat ett unikt sätt att kombinera fri marknadsekonomi och långsiktigt samhällsansvar, som gynnat hela vårt land. Där vår storlek logiskt sett borde varit en svårighet att konkurrera ekonomiskt med stormakter, har vi istället vänt den till vår fördel, genom förmåga till samtal, öppenhet och samarbete.

Denna metod tror vi är nyckeln till att inte bara komma ikapp, men även hitta vår egen väg framåt, där vi kan röra oss snabbare än omvärlden och hitta vägar som än en gång gagnar både industri och samhälle långsiktigt.

 
mikael-kristenson-73280-unsplash.jpg
 

Praktisk utformning

AI-rådet verkar som en fristående organisation. AI-rådet konstitueras av erfarna individer från näringsliv och akademi, med relevant expertis, representativ för ett spektrum av olika industrier och samhällsfunktioner.

 

 
SEB20160419_Salla Franzen.jpg

Salla Franzén

LEDAMOT
Group Chief Data Scientist, SEB

fredrik.png

Fredrik Heintz

LEDAMOT
Associate Professor of Computer Science at Linköping University & Wallenberg Autonomous Systems and Software Program

anders.png

Anders Arpteg

LEDAMOT
PhD in AI, Principal Data Scientist at Peltarion
Chairman of Machine Learning Stockholm

big-data-daniel.jpg

Daniel Gillblad

LEDAMOT
Director, Decisions, Networks, and Analytics (DNA) Laboratory at SICS (RISE)

2FSMxMwZ.jpg

Elena Fersman

LEDAMOT
Research Leader at Ericsson • Research and Adjunct Professor in Cyber-Physical Systems, KTH

undersok_foretag_hfa4666.jpg

Sara Mazur

LEDAMOT

Vice Chairman WASP • Director of Chalmers, Combient, Nobel Media, RISE, Saab, SICS North Swedish ICT, WACQT

c-users-emth-desktop-image-gallery-web-marcus-wallenberg-2018_leende_image-gallery-webb_.jpg

Marcus Wallenberg

RÅDGIVARE
Chairman of SEB, SAAB and FAM vice chairman of Investor AB and The Knut and Alice Wallenberg foundation

aicouncil.jpg

Kye Andersson

LEDAMOT
Head of Brand & Communication at Peltarion, Advisor Doconomy, Delegate Nordic AI Alliance

lindholmen_tord_hermansson_4_0.jpg

Tord Hermansson

DELEGATE
CEO - Lindholmen Science Park

2jxk65yf4ndued4b.jpg

Björn Jonsson

DELEGATE
Hub Manager, Business unit Control Technologies & Head of Process Automation Division - ABB

Team3.jpg

Ludvig Swanström

International Partner Manager

Team1.jpg

Tor Alm

International Partner Manager

Team2.jpg

Måns Lindquist

International Partner Manager

Team4.jpg

Olivia Lemmel

International Partner Manager

 

Kontakt

 

För att komma i kontakt med AI-rådet, vänligen använd formuläret nedan.